Logotipo Hedatuz

Materia: Ciencias jurídicas. Leyes

Número de elementos en este nivel: 365.

Agoues Mendizabal, Carmen (2009) 2/2008 Legegintzako Errege Dekretua, lurzoruaren legearen testu bategina. Inx: Forms of Union: the British and Spanish Monarchies in the 17th and 18th Centuries. Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 77-81.

Uriarte Ricote, Maite (2009) Aireportuek sortarazten duten kutsadura akustikoa sahiesteko eta kontrolatzeko egungo gailu juridikoen azterketa. Inx: Forms of Union: the British and Spanish Monarchies in the 17th and 18th Centuries. Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 65-72.

NO ESPECIFICADO (2009) Album graphique. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Les origines du constitutionnalisme et la Constitution de Bayonne du 7 juillet 1808. RIEV Cuadernos (4). Eusko Ikaskuntza, pp. 147-194. ISBN 978-84-8419-179-7

NO ESPECIFICADO (2009) Analytic Summary. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Forms of Union: the British and Spanish Monarchies in the 17th and 18th Centuries. Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 103-104.

NO ESPECIFICADO (2009) Analytic Summary. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) RIEV. Cuadernos, 4. Les origines du constitutionnalisme et la Constitution de Bayonne du 7 juillet 1808. RIEV Cuadernos (4). Eusko Ikaskuntza, pp. 365-369. ISBN 978-84-8419-179-7

Leiñena Mendizabal, Elena (2009) Autoentradak sortutako interes gatazka. Inx: Forms of Union: the British and Spanish Monarchies in the 17th and 18th Centuries. Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 41-63.

Ordeñana Gezuraga, Ixusko (2009) Bake epaitegiak... gori-gorian. Inx: Forms of Union: the British and Spanish Monarchies in the 17th and 18th Centuries. Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 93-95.

NO ESPECIFICADO (2009) Berriak. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Forms of Union: the British and Spanish Monarchies in the 17th and 18th Centuries. Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 97-100.

Busaall, Jean-Baptiste (2009) Constitution et culture constitutionnelle. La Constitution de Bayonne dans la monarchie espagnole. Inx: Les origines du constitutionnalisme et la Constitution de Bayonne du 7 juillet 1808. RIEV Cuadernos (4). Eusko Ikaskuntza, pp. 73-96. ISBN 978-84-8419-179-7

Lafourcade, Maite (2009) Des premières constitutions françaises à la Constitution de Bayonne. Inx: Les origines du constitutionnalisme et la Constitution de Bayonne du 7 juillet 1808. RIEV Cuadernos (4). Eusko Ikaskuntza, pp. 97-112. ISBN 978-84-8419-179-7

Dezcallar Mazarredo, Rafael (2009) El Almirante Mazarredo, ilustrado y afrancesado. Inx: Les origines du constitutionnalisme et la Constitution de Bayonne du 7 juillet 1808. RIEV Cuadernos (4). Eusko Ikaskuntza, pp. 223-232. ISBN 978-84-8419-179-7

Alli Aranguren, Juan Cruz (2009) El marco histórico e institucional de la Constitución de Bayona. Inx: Les origines du constitutionnalisme et la Constitution de Bayonne du 7 juillet 1808. RIEV Cuadernos (4). Eusko Ikaskuntza, pp. 197-222. ISBN 978-84-8419-179-7

Iruretagoiena Agirrezabalaga, Iñigo (2009) Estatu eta inbertsiogile pribatuen arteko arbritajea. Inx: Forms of Union: the British and Spanish Monarchies in the 17th and 18th Centuries. Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 23-40.

Alkorta Idiakez, Itziar (2009) Euskararen Nazioarteko Eguna 2008, Stanford. Inx: Forms of Union: the British and Spanish Monarchies in the 17th and 18th Centuries. Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 73-76.

Garro Carrera, Enara (2009) Giza Eskubideei buruzko Nazioarteko III. Biltzarraren gaineko gogoetak. Inx: Forms of Union: the British and Spanish Monarchies in the 17th and 18th Centuries. Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 83-85.

Peillen Karrikaburu, Txomin (2009) Konstituzionalismoaren etorkia eta 1808. urteko Baionako Konstituzioa. Inx: Forms of Union: the British and Spanish Monarchies in the 17th and 18th Centuries. Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 87-92.

Escudero López, José Antonio (2009) La Administracion Central en la Constitución de Bayona. Inx: Les origines du constitutionnalisme et la Constitution de Bayonne du 7 juillet 1808. RIEV Cuadernos (4). Eusko Ikaskuntza, pp. 277-291. ISBN 978-84-8419-179-7

Domínguez Nafría, Juan C. (2009) La América española y Napoleón en el Estatuto de Bayona. Inx: Les origines du constitutionnalisme et la Constitution de Bayonne du 7 juillet 1808. RIEV Cuadernos (4). Eusko Ikaskuntza, pp. 315-346. ISBN 978-84-8419-179-7

Peillen Karrikaburu, Txomin (2009) La politique de Napoléon et les écrivains basques. Inx: Les origines du constitutionnalisme et la Constitution de Bayonne du 7 juillet 1808. RIEV Cuadernos (4). Eusko Ikaskuntza, pp. 347-363. ISBN 978-84-8419-179-7

Martin, Arnaud (2009) Les droits individuels dans la Constitution de Bayonne. Inx: Les origines du constitutionnalisme et la Constitution de Bayonne du 7 juillet 1808. RIEV Cuadernos (4). Eusko Ikaskuntza, pp. 293-313. ISBN 978-84-8419-179-7

Rigaudière, Albert (2009) Les fonctions du mot constitution dans le discours politique et juridique du bas Moyen Âge français. Inx: Les origines du constitutionnalisme et la Constitution de Bayonne du 7 juillet 1808. RIEV Cuadernos (4). Eusko Ikaskuntza, pp. 15-51. ISBN 978-84-8419-179-7

Massias, Jean-Pierre (2009) Les projets de Constitution selon Jean-Jacques Rousseau. Inx: Les origines du constitutionnalisme et la Constitution de Bayonne du 7 juillet 1808. RIEV Cuadernos (4). Eusko Ikaskuntza, pp. 113-146. ISBN 978-84-8419-179-7

Monreal Zía, Gregorio (2009) Los Fueros Vascos en la Junta de Bayona de 1808. Inx: Les origines du constitutionnalisme et la Constitution de Bayonne du 7 juillet 1808. RIEV Cuadernos (4). Eusko Ikaskuntza, pp. 255-276. ISBN 978-84-8419-179-7

Orella Unzue, José Luis (2009) Manuel y Miguel de Lardizábal y Uribe y el Estatuto de Bayona. Inx: Les origines du constitutionnalisme et la Constitution de Bayonne du 7 juillet 1808. RIEV Cuadernos (4). Eusko Ikaskuntza, pp. 233-254. ISBN 978-84-8419-179-7

Lafourcade, Maite (2009) Préface. Inx: Les origines du constitutionnalisme et la Constitution de Bayonne du 7 juillet 1808. RIEV Cuadernos (4). Eusko Ikaskuntza, pp. 9-11. ISBN 978-84-8419-179-7

Vergne, Arnaud (2009) Une expression singulière du constitutionnalisme aux Temps modernes. Les lois fondamentales selon le "Traité des droits de la reyne très-chrétienne, sur divers États de la monarchie d'Espagne de 1667". Inx: Les origines du constitutionnalisme et la Constitution de Bayonne du 7 juillet 1808. RIEV Cuadernos (4). Eusko Ikaskuntza, pp. 53-71. ISBN 978-84-8419-179-7

Altzelai Uriondo, Igone (2009) Zein ahalmen dute autonomia erkidegoek merkatuko lehia babesteko? Inx: Forms of Union: the British and Spanish Monarchies in the 17th and 18th Centuries. Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 5-22.

Urrutia, Andres (2009) Zelaia, Adrian. Inx: Gipuzkoako Batzar Nagusiak = Juntas Generales de Gipuzkoa. tradizioaren modernotasuna: botoarekin eta hitzarekin = la modernidad de la tradición: con el voto y la palabra. Bidegileak (58). Eusko Jaurlaritza - Kultura Saila, p. 28. ISBN 978-84-457-3021-8

Sarasola Gorriti, Silbia (2009) Zenbait egile : Legeak - Leyes Bilduma. Revista Internacional de los Estudios Vascos = Nazioarteko Eusko Ikaskuntzen Aldizkaria = Revue Internationale des Etudes Basques = International Journal on Basque Studies (54). pp. 658-662. ISSN 0212-7016

NO ESPECIFICADO (2008) Analytic Summary. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Zuzenbidearen Klasikoak, 1. Zuzenbidearen teoriak. Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (17). Eusko Ikaskuntza, p. 95.

Jiménez Villarejo, Carlos (2008) Ante el terrorismo, profundización democrática. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (20). pp. 181-198. ISSN 1138-8552

Karrera Egialde, Mikel M. (2008) Baserria transmititzearen gaineko kasuistika Gipuzkoan. Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (17). pp. 65-69. ISSN 1137-1951

Lucas Murillo de la Cueva, Pablo (2008) El derecho a la autodeterminación informativa y la protección de datos personales. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (20). pp. 43-58. ISSN 1138-8552

Garro Carrera, Enara and Landa Gorostiza, Jon Mirena (2008) Gaur egungo politika kriminalaren egoera eta norabidea: Aro berri baten atarian? Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (17). pp. 71-79. ISSN 1137-1951

Alkorta Idiakez, Itziar (2008) Gregorio Monreal Zia. Zuzenbidearen Historialaria. Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral sariduna, 2007. urtean. Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (17). pp. 59-64. ISSN 1137-1951

Bacaria Martrus, Jordi and González Murua, Ana R. (2008) Jornada sobre Derecho y Sociedad de la información (Donostia, 2004). Prólogo. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (20). pp. 7-9. ISSN 1138-8552

Puente Escobar, Agustín (2008) La Agencia Española de Protección de Datos como garante del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (20). pp. 13-41. ISSN 1138-8552

Endemaño Aróstegui, José María (2008) La Agencia Vasca de Protección de Datos: competencias y perspectivas. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (20). pp. 115-127. ISSN 1138-8552

Chaveli Donet, Eduard (2008) La protección de datos personales en Internet. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (20). pp. 83-100. ISSN 1138-8552

Lucas Murillo de la Cueva, Pablo (2008) La proyección de la distribución de competencias en las funciones de la Agencia Vasca de Protección de Datos. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (20). pp. 129-139. ISSN 1138-8552

Lamarca Pérez, Carmen (2008) Legislación penal antiterrorista: análisis crítico y propuestas. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (20). pp. 199-214. ISSN 1138-8552

López de Foronda Vargas, Faustino (2008) Los Defensores del Pueblo y la Protección de Datos. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (20). pp. 157-171. ISSN 1138-8552

San Miguel, Nekane (2008) Los límites del Estado de Derecho frente a la violencia organizada (Donostia, 2007). Presentación. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (20). pp. 175-179. ISSN 1138-8552

Ulazia Etxabe, Mikel (2008) Microsoft vs. Europako Batzordea (merkatuko lehia babesten duen Zuzenbidea dela eta). Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (17). pp. 35-57. ISSN 1137-1951

Jimeno Aranguren, Roldán (2008) Nafarroako Foru Zuzenbidearen irudiak: herri aldarrikapenetik ahanzturara. Hurbilpen teoriko-metodologikoa. Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (17). pp. 19-33. ISSN 1137-1951

Barruetabeña Zenekorta, Maite (2008) Norbere oinordetza antolatzeko ahalmenen ordezkaritza Euskal Herriko Zuzenbide Zibilean. Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (17). pp. 5-18. ISSN 1137-1951

Muñagorri Laguía, Ignacio (2008) Privación de libertad y derechos fundamentales: notas sobre la tortura. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (20). pp. 215-226. ISSN 1138-8552

González Murua, Ana R. (2008) Procedimientos y acciones en materia de Protección de Datos. Especial referencia a las Agencias Autonómicas. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (20). pp. 141-155. ISSN 1138-8552

Bacaria Martrus, Jordi (2008) Protección de datos de carácter personal en la Administración Electrónica. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (20). pp. 61-82. ISSN 1138-8552

Soler Lorent, Jesús (2008) Protección de datos en Internet. Aplicación del reglamento. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (20). pp. 101-112. ISSN 1138-8552

Ferrajoli, Luigi (2008) Zuzenbide Penal minimoa. Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (17). pp. 81-91. ISSN 1137-1951

NO ESPECIFICADO (2007) Analytic Summary. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Zuzenbidearen Klasikoak, 1. Zuzenbidearen teoriak. Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (16). Eusko Ikaskuntza, pp. 189-190.

ESCAJEDO SAN EPIFANIO, Leire (2007) Elikagai transgenikoak Europan, de ius eta de facto. Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (16). pp. 23-33. ISSN 1137-1951

CAMPOS RUBIO, Arantza (2007) Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen oinarriak. Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (16). pp. 5-15. ISSN 1137-1951

CÓRCOLES OLAITZ, Edorta (2007) Erromatar mendebaldea: ingurapen linguistiko bat. Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (16). pp. 17-22. ISSN 1137-1951

PETRIRENA, Patxi and UGARTEMENDIA, Juan Inazio and URKOLA, Jasone and ZELAIA, Maite (2007) Espainiako Konstituzioa, EHUren arabera. Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (16). pp. 77-82. ISSN 1137-1951

AGOUES MENDIZABAL, Carmen (2007) Eunate Prietoren Musikairakaskuntzen erregimen juridikoa liburuaren erreseina. Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (16). pp. 71-75. ISSN 1137-1951

BARAMBONES ZUBIRIA, Josu (2007) Euskarazko itzulpen juridikoa: euskarara itzulitako zitazio-jakinarazpenen azterketa deskriptiboa. Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (16). pp. 45-53. ISSN 1137-1951

BENGOETXEA CABALLERO, Joxerramon (2007) Felstiner, William eta Gessner, Volkmar. Lege Soziologiako irakasleak eta Oñatiko Lege Soziologiako Nazioarteko Erakundeko zuzendariak izandakoekin. Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (16). pp. 55-61. ISSN 1137-1951

PRIETO ETXANO, Eunate (2007) Iñigo Urrutia Libaronaren Derechos lingüísticos y euskera en el sistema educativo liburuaren erreseina. Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (16). pp. 83-85. ISSN 1137-1951

KARRERA EGIALDE, Mikel M. (2007) Nekazal arauen kanpo-esparruari buruzko kronika. Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (16). pp. 63-70. ISSN 1137-1951

IMAZ ZUBIAUR, Leire (2007) Oinordetza itunak euskal Zuzenbide Zibilean. Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (16). pp. 35-43. ISSN 1137-1951

NO ESPECIFICADO (2006) Analytic Summary. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Zuzenbidearen Klasikoak, 1. Zuzenbidearen teoriak. Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (15). Eusko Ikaskuntza, p. 183.

EZEIZABARRENA SAENZ, Xabier (2006) Basque historical titles and self-determination: A path towards co-sovereignty at domestic and EU levels. Revista Internacional de los Estudios Vascos = Nazioarteko Eusko Ikaskuntzen Aldizkaria = Revue Internationale des Etudes Basques = International Journal on Basque Studies (51). pp. 101-122. ISSN 0212-7016

ALKORTA IDIAKEZ, Itziar (2006) Los derechos reproductivos de las mujeres vascas en el cambio de siglo: de la anticoncepción a la reproducción asistida. Inx: Discursos y prácticas de género. Mujeres y hombres en la historia de Euskal Herria. Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía (35). Eusko Ikaskuntza, Donostia-San Sebastián, pp. 345-371. ISBN 978-84-8419-046-2

CASADO SOTO, José Luis (2006) Los Rôles d'Oléron. El "Coutumier" marítimo del Atlántico y El Báltico de época medieval y moderna. Revista Internacional de los Estudios Vascos = Nazioarteko Eusko Ikaskuntzen Aldizkaria = Revue Internationale des Etudes Basques = International Journal on Basque Studies (51). pp. 131-132. ISSN 0212-7016

URZAINQUI MINA, Tomás (2005) Acercamiento a la minoración jurídica y a sus efectos sobre la propiedad pública y privada. Revista Internacional de los Estudios Vascos = Nazioarteko Eusko Ikaskuntzen Aldizkaria = Revue Internationale des Etudes Basques = International Journal on Basque Studies (50). pp. 171-187. ISSN 0212-7016

NO ESPECIFICADO (2005) Analytic Summary. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Euskararen Foru Legea Aztergai. Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (14). Eusko Ikaskuntza, p. 123.

JIMENO ARANGUREN, Roldán (2005) Crimen y castigo en Navarra bajo el reinado de los primero Evreux (1328-1349) / Fazer justicia: Fuero poder público y delito en Navarra (siglos XIII-XIV). Revista Internacional de los Estudios Vascos = Nazioarteko Eusko Ikaskuntzen Aldizkaria = Revue Internationale des Etudes Basques = International Journal on Basque Studies (50). pp. 198-204. ISSN 0212-7016

JIMENO ARANGUREN, Roldán (2005) Derecho público de los territorios forales. De los orígenes a la abolición foral. Revista Internacional de los Estudios Vascos = Nazioarteko Eusko Ikaskuntzen Aldizkaria = Revue Internationale des Etudes Basques = International Journal on Basque Studies (50). pp. 228-230. ISSN 0212-7016

ZABALTZA PÉREZ-NIEVAS, Xabier (2005) Provincias Exentas. Convenio-Concierto: Identidad colectiva en la Vasconia peninsular (1969-2005). Revista Internacional de los Estudios Vascos = Nazioarteko Eusko Ikaskuntzen Aldizkaria = Revue Internationale des Etudes Basques = International Journal on Basque Studies (50). pp. 191-198. ISSN 0212-7016

Baraiazarra, Luis and Urkiza, Julen (2004) Alejandro Larrakoetxea "Hipolito Larrakoetxea". Bidegileak (34). p. 27.

NO ESPECIFICADO (2004) Analytic Summary. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Euskararen Foru Legea Aztergai. Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (12). Eusko Ikaskuntza, p. 126.

NO ESPECIFICADO (2004) Analytic Summary. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Euskararen Foru Legea Aztergai. Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (13). Eusko Ikaskuntza, p. 107.

Arana Martija, Jose Antonio (2004) Bonifacio Etxegarai. Bidegileak (34). p. 23.

Urrutia, Andres (2004) Nazario Oleaga. Bidegileak (34). p. 27.

NO ESPECIFICADO (2003) Analytic Summary. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Archivo Municipal de Oñati. Tomo III (1496-1504). Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (10). Eusko Ikaskuntza, p. 127.

NO ESPECIFICADO (2003) Analytic Summary. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Euskararen Foru Legea Aztergai. Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (11). Eusko Ikaskuntza, p. 109. ISBN 84-8419-923-1

NO ESPECIFICADO (2003) Bibliographic Section. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Zerbitzu publikoen kontzeptua eta kudeaketa. Eleria. Testuak (3). Eusko Ikaskuntza, p. 41. ISBN 84-8419-920-7

IRUJO OLLO, Manuel de (2003) Estado actual del problema de las legislaciones civiles forales den España. Inx: VIIème Congres d'Etudes Basques = Eusko Ikaskuntzaren VII. Kongresua = VII Congreso de Estudios Vascos (7º.1948.Biarritz). Congresos de Estudios Vascos (7). Eusko Ikaskuntza, Donostia-San Sebastián, pp. 639-642. ISBN 84-8419-917-7

BENGOETXEA CABALLERO, Joxerramon (2003) La convención sobre el futuro de Europa y la contribución de la Sociedad de Estudios Vascos. Revista Internacional de los Estudios Vascos = Nazioarteko Eusko Ikaskuntzen Aldizkaria = Revue Internationale des Etudes Basques = International Journal on Basque Studies (48). pp. 497-507. ISSN 0212-7016

DESCHEEMAEKER, Jacques (2003) La frontière franco-espagnole de l'Océan à Bidarray. Inx: VIIème Congres d'Etudes Basques = Eusko Ikaskuntzaren VII. Kongresua = VII Congreso de Estudios Vascos (7º.1948.Biarritz). Congresos de Estudios Vascos (7). Eusko Ikaskuntza, Donostia-San Sebastián, pp. 617-621. ISBN 84-8419-917-7

DELZANGLES, René Bernard Pierre (2003) Les Basques et le droit international. Inx: VIIème Congres d'Etudes Basques = Eusko Ikaskuntzaren VII. Kongresua = VII Congreso de Estudios Vascos (7º.1948.Biarritz). Congresos de Estudios Vascos (7). Eusko Ikaskuntza, Donostia-San Sebastián, pp. 3-11. ISBN 84-8419-917-7

EZEIZABARRENA, Xabier (2003) Los Derechos Históricos de Euskadi y Navarra ante el Derecho Comunitario. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (19). Eusko Ikaskuntza, pp. 5-94. ISBN 84-8419-912-6

GALÍNDEZ SUÁREZ, Jesús de (2003) Proyectos de bases para la redacción de un Fuero Civil Vasco. Inx: VIIème Congres d'Etudes Basques = Eusko Ikaskuntzaren VII. Kongresua = VII Congreso de Estudios Vascos (7º.1948.Biarritz). Congresos de Estudios Vascos (7). Eusko Ikaskuntza, Donostia-San Sebastián, pp. 571-615. ISBN 84-8419-917-7

GALÍNDEZ SUÁREZ, Jesús de (2003) Semejanzas entre los Fueros de Ayala y de Bizkaya. Inx: VIIème Congres d'Etudes Basques = Eusko Ikaskuntzaren VII. Kongresua = VII Congreso de Estudios Vascos (7º.1948.Biarritz). Congresos de Estudios Vascos (7). Eusko Ikaskuntza, Donostia-San Sebastián, pp. 653-656. ISBN 84-8419-917-7

ETCHEVERRY-AINCHART, Jean (2003) Usages locaux relatifs à la conservation du bien familial dans le Canton de Saint-Etienne-de Baïgorry. Inx: VIIème Congres d'Etudes Basques = Eusko Ikaskuntzaren VII. Kongresua = VII Congreso de Estudios Vascos (7º.1948.Biarritz). Congresos de Estudios Vascos (7). Eusko Ikaskuntza, Donostia-San Sebastián, pp. 649-651. ISBN 84-8419-917-7

ETCHEVERRY-AINCHART, Jean (2003) Vallée de Baïgorry et Pays Quint. Inx: VIIème Congres d'Etudes Basques = Eusko Ikaskuntzaren VII. Kongresua = VII Congreso de Estudios Vascos (7º.1948.Biarritz). Congresos de Estudios Vascos (7). Eusko Ikaskuntza, Donostia-San Sebastián, pp. 643-648. ISBN 84-8419-917-7

GALÍNDEZ SUÁREZ, Jesús de (2003) Valor de los Fueros Vascos considerados según las circunstancias históricas que les dieron origen. Inx: VIIème Congres d'Etudes Basques = Eusko Ikaskuntzaren VII. Kongresua = VII Congreso de Estudios Vascos (7º.1948.Biarritz). Congresos de Estudios Vascos (7). Eusko Ikaskuntza, Donostia-San Sebastián, pp. 623-638. ISBN 84-8419-917-7

SARASOLA GORRITI, Silbia (2003) Zerbitzu publikoen kontzeptua eta kudeaketa. Eleria. Testuak (3). Eusko Ikaskuntza, pp. 5-40. ISBN 84-8419-920-7

FICHERA, Franco (2002) Aiuti fiscali e Paesi Baschi. Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 269-295. ISBN 84-8419-900-2

LASAGABASTER HERRARTE, Iñaki (2002) Algunas consideraciones en torno al régimen jurídico de las normas forales. Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 157-168. ISBN 84-8419-900-2

NO ESPECIFICADO (2002) Analytic Summary. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Archivo Municipal de Oñati. Tomo III (1496-1504). Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (9). Eusko Ikaskuntza, pp. 143-145.

PÉREZ PRADOS, Antonio (2002) Apertura. Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 35-36. ISBN 84-8419-900-2

URIZARBARRENA, Javier (2002) Apertura. Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 123-125. ISBN 84-8419-900-2

MARQUET ARTOLA, Antonio (2002) Apertura. Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 223-224. ISBN 84-8419-900-2

AIZEGA ZUBILLAGA, Joxe Mari (2002) Balance de la intervención de las Instituciones Europeas. Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 225-238. ISBN 84-8419-900-2

NO ESPECIFICADO (2002) Bibliographic Section. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Prozedura Zibileko Lege berria. Eleria. Testuak (2). Eusko Ikaskuntza, p. 181. ISBN 84-8419-937-1

IRIBARREN, Francisco (2002) Clausura. Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 119-120. ISBN 84-8419-900-2

BERGARA, Josu (2002) Clausura. Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 219-220. ISBN 84-8419-900-2

SUDUPE OLAIZOLA, Román (2002) Clausura. Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 319-322. ISBN 84-8419-900-2

ZENARRUZABEITIA BELDARRAIN, Idoia (2002) Clausura. Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 347-350. ISBN 84-8419-900-2

JOVER, Pascual (2002) Consideraciones en torno al Concierto Económico Vasco. Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 325-337. ISBN 84-8419-900-2

AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, Joseba (2002) El fortalecimiento de las Haciendas Forales antes del Concierto (1878). Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 127-155. ISBN 84-8419-900-2

RABANERA RIVACOBA, Ramón (2002) El futuro del Concierto Económico. Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 339-346. ISBN 84-8419-900-2

MONREAL ZIA, Gregorio (2002) El origen y la construcción del derecho histórico del Convenio y de los Conciertos Económicos (1841-1991). Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 353-365. ISBN 84-8419-900-2

BARRASA, Ángel (2002) El pacto fiscal suscrito por la Administración del Estado y el Gobierno Vasco. Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 109-111. ISBN 84-8419-900-2

AIZEGA ZUBILLAGA, Joxe Mari (2002) Hitzaurrea = Prólogo. Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 9-24. ISBN 84-8419-900-2

CREUS, Antonio (2002) La actuación de los Territorios Forales en los procesos abiertos contra normas forales. Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 253-258. ISBN 84-8419-900-2

ARAUJO, Marcos (2002) La actuación de los Territorios Forales en los procesos abiertos contra normas forales. Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 259-268. ISBN 84-8419-900-2

MUGURUZA, Javier (2002) La evolución de la Administración Tributaria Foral. Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 105-108. ISBN 84-8419-900-2

LÓPEZ-LARRINAGA, José Ramón (2002) La experiencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 49-59. ISBN 84-8419-900-2

ASIAÍN, José Antonio (2002) La experiencia de la Comunidad Foral de Navarra. Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 37-48. ISBN 84-8419-900-2

LÓPEZ-LARRINAGA, José Ramón (2002) La experiencia de un negociador del Concierto Económico. Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 367-380. ISBN 84-8419-900-2

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Juan (2002) La interpretación de las Instituciones Europeas. Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 239-252. ISBN 84-8419-900-2

VIVANCO, José Luis (2002) La litigiosidad del Concierto Económico: la relación de los Territorios Forales con la Administración Estatal. Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 191-196. ISBN 84-8419-900-2

UGALDE ZARATIEGUI, Pedro (2002) La litigiosidad en relación con la fiscalidad navarra a partir del Convenio Económico de 1990. Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 211-217. ISBN 84-8419-900-2

ARMENDARIZ, José Javier (2002) La perspectiva del Gobierno de Navarra. Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 97-100. ISBN 84-8419-900-2

ZUBIRI, Ignacio (2002) La presión fiscal efectiva (Análisis jurídico-económico). Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 169-177. ISBN 84-8419-900-2

MORENO, Javier (2002) La utilización de la capacidad normativa por parte de los Territorios Históricos. Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 101-104. ISBN 84-8419-900-2

BILBAO, Juan Miguel (2002) Las leyes quinquenales de cupo. Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 75-94. ISBN 84-8419-900-2

RETA, Elena (2002) Las relaciones de los Territorios Históricos en el ámbito tributario. Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 179-189. ISBN 84-8419-900-2

ZURITA SÁENZ DE NAVARRETA, Miguel (2002) Los entresijos del Concierto. Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 197-210. ISBN 84-8419-900-2

NO ESPECIFICADO (2002) Mesa Redonda. Posibilidades jurídicas y perspectivas de futuro del sistema de Concierto en la Unión Europea. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 297-306. ISBN 84-8419-900-2

NO ESPECIFICADO (2002) Mesa Redonda. Viabilidad del Concierto y Convenio Económico en la Europa del siglo XXI. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 307-318. ISBN 84-8419-900-2

ARANBURU, Mikel (2002) Presentación. Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 31-33. ISBN 84-8419-900-2

MONREAL ZIA, Gregorio (2002) Presentación. Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 95-96. ISBN 84-8419-900-2

ESPARZA LEIBAR, Iñaki and ETXEBARRIA ESTANKONA, Katixa and ETXEBERRIA GURIDI, Patxi and GÓMEZ COLOMER, Juan-LLuis and IZAGUIRRE GUERRICAGOITIA, Jesús María and ORMAZABAL SÁNCHEZ, Gilen and RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI, Edmundo and SAIZ GARITAONANDIA, Alberto (2002) Prozedura Zibileko Lege berria. Eleria. Testuak (2). Eusko Ikaskuntza, pp. 9-180. ISBN 84-8419-937-1

SERENA PUIG, José María (2002) Reflexión sobre la capacidad normativa de las instituciones forales. Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 113-117. ISBN 84-8419-900-2

ZUBIA, José Guillermo (2002) Utilización de la capacidad normativa foral: características y valoración. Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 61-67. ISBN 84-8419-900-2

JURADO PEREZ, Nekane (2002) Utilización de la capacidad normativa foral: características y valoración. Inx: Concierto y Convenio Económico: Jornadas de Estudio. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (18). Eusko Ikaskuntza, pp. 69-74. ISBN 84-8419-900-2

NO ESPECIFICADO (2001) Analytic Summary. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Archivo Municipal de Oñati. Tomo III (1496-1504). Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (7). Eusko Ikaskuntza, p. 115.

NO ESPECIFICADO (2001) Analytic Summary. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Archivo Municipal de Oñati. Tomo III (1496-1504). Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (8). Eusko Ikaskuntza, pp. 146-147.

NO ESPECIFICADO (2001) Anexo I. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Estudios sobre regionalismo en la Unión Europea. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (16). Eusko Ikaskuntza, pp. 357-365. ISBN 84-8419-935-5

NO ESPECIFICADO (2001) Anexo I: Carta Europea de los Derechos. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Carta Europea de Derechos. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (17). Eusko Ikaskuntza, pp. 89-110. ISBN 84-8419-941-X

NO ESPECIFICADO (2001) ANEXO I: Resúmenes de las ponencias presentadas en las Jornadas sobre Regionalismo e Integración Europea que no se incluyen en este cuaderno = Koaderno honetan azaldu ez baina Erregionalismo eta Europako Integrazioari buruzko Jardunaldietan aurkeztu. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Estudios sobre regionalismo en la Unión Europea. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (16). Eusko Ikaskuntza, pp. 117-122. ISBN 84-8419-935-5

NO ESPECIFICADO (2001) Anexo II. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Estudios sobre regionalismo en la Unión Europea. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (16). Eusko Ikaskuntza, pp. 369-382. ISBN 84-8419-935-5

NO ESPECIFICADO (2001) ANEXO II: Declaración sobre el regionalismo en Europa. Asamblea de las Regiones de Europa = Europako Eskualdetasunaren adierazpena. Europako Eskualdeen Batzarrak. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Estudios sobre regionalismo en la Unión Europea. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (16). Eusko Ikaskuntza, pp. 123-138. ISBN 84-8419-935-5

NO ESPECIFICADO (2001) Anexo II: Declaración Universal de Derechos Humanos. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Carta Europea de Derechos. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (17). Eusko Ikaskuntza, pp. 111-117. ISBN 84-8419-941-X

NO ESPECIFICADO (2001) Anexo III. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Estudios sobre regionalismo en la Unión Europea. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (16). Eusko Ikaskuntza, pp. 383-401. ISBN 84-8419-935-5

NO ESPECIFICADO (2001) ANEXO III: Charta gentium et regionum. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Estudios sobre regionalismo en la Unión Europea. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (16). Eusko Ikaskuntza, pp. 139-153. ISBN 84-8419-935-5

NO ESPECIFICADO (2001) Anexo III: Convenio Europeo de Derechos Humanos. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Carta Europea de Derechos. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (17). Eusko Ikaskuntza, pp. 119-134. ISBN 84-8419-941-X

NO ESPECIFICADO (2001) ANEXO IV: Documentos del Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Estudios sobre regionalismo en la Unión Europea. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (16). Eusko Ikaskuntza, pp. 155-174. ISBN 84-8419-935-5

RICA OLIDEN, Iñaki (2001) Apertura: Carta Europea de Derechos Fundamentales. Inx: Carta Europea de Derechos. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (17). Eusko Ikaskuntza, pp. 11-13. ISBN 84-8419-941-X

ZELAIA, Maite (2001) Aurkezpena = Presentación. Inx: Carta Europea de Derechos. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (17). Eusko Ikaskuntza, pp. 5-9. ISBN 84-8419-941-X

ZELAIA, Maite (2001) Bibliografía. Inx: Carta Europea de Derechos. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (17). Eusko Ikaskuntza, pp. 135-144. ISBN 84-8419-941-X

MUÑOA GANUZA, José María (2001) CIG 2000 y el Comité de las Regiones. Inx: Estudios sobre regionalismo en la Unión Europea. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (16). Eusko Ikaskuntza, pp. 227-237. ISBN 84-8419-935-5

LLIMONA, Joaquín (2001) Comité de Regiones y regiones con competencias legislativas. Inx: Estudios sobre regionalismo en la Unión Europea. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (16). Eusko Ikaskuntza, pp. 239-245. ISBN 84-8419-935-5

KIEFER, Andreas (2001) Die österreichischen Länder und die europäische Integration = Los estados federales austríacos y la integración europea. Inx: Estudios sobre regionalismo en la Unión Europea. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (16). Eusko Ikaskuntza, pp. 247-347. ISBN 84-8419-935-5

ZELAIA, Maite (2001) El Comité de las Regiones ante la Conferencia Intergubernamental de 2000. Conclusiones finales. Inx: Estudios sobre regionalismo en la Unión Europea. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (16). Eusko Ikaskuntza, pp. 349-354. ISBN 84-8419-935-5

ZELAIA, Maite (2001) Eskualde edo Erregioaren kontzeptua. Inx: Estudios sobre regionalismo en la Unión Europea. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (16). Eusko Ikaskuntza, pp. 53-62. ISBN 84-8419-935-5

COELLO, Carlos (2001) Estado Autonómico y Hecho Diferencial de Vasconia. Revista Internacional de los Estudios Vascos = Nazioarteko Eusko Ikaskuntzen Aldizkaria = Revue Internationale des Etudes Basques (46). pp. 354-362. ISSN 0212-7016

TOLEDO LEZETA, Ana (2001) Europako Eskubideen Gutuna. Inx: Carta Europea de Derechos. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (17). Eusko Ikaskuntza, pp. 15-17. ISBN 84-8419-941-X

ALONSO GARCÍA, Ricardo (2001) Fuerza (indirecta) y autonomía (moderada) jurídicas de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Inx: Carta Europea de Derechos. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (17). Eusko Ikaskuntza, pp. 49-62. ISBN 84-8419-941-X

PARIENTE DE PRADA, Iñaki (2001) Hitzaurrea = Prólogo = Prologue. Inx: Estudios sobre regionalismo en la Unión Europea. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (16). Eusko Ikaskuntza, pp. 5-9. ISBN 84-8419-935-5

BENGOETXEA CABALLERO, Joxerramon (2001) Irekierako hitzaldia = Conferencia de apertura. Inx: Estudios sobre regionalismo en la Unión Europea. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (16). Eusko Ikaskuntza, pp. 177-179. ISBN 84-8419-935-5

AGÚNDEZ, Mertxe and URRUTIA MINGO, Jon (2001) Itxiera Ekitaldia = Clausura de la Jornada. Inx: Carta Europea de Derechos. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (17). Eusko Ikaskuntza, pp. 81-85. ISBN 84-8419-941-X

SAIZ ARNAIZ, Alejandro (2001) La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: entre el Derecho Comunitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Inx: Carta Europea de Derechos. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (17). Eusko Ikaskuntza, pp. 41-47. ISBN 84-8419-941-X

PÉREZ TREMPS, Pablo (2001) La Carta Europea de Derechos Fundamentales: ¿Un primer paso hacia una futura Constitución Europea? Inx: Carta Europea de Derechos. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (17). Eusko Ikaskuntza, pp. 29-40. ISBN 84-8419-941-X

CASTRO RUANO, José Luis de (2001) La Cámara de las Regiones del Consejo de Europa, pionera de la representación regional diferenciada. Inx: Estudios sobre regionalismo en la Unión Europea. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (16). Eusko Ikaskuntza, pp. 63-75. ISBN 84-8419-935-5

ROIG, Eduard (2001) La diversidad de formas de participación autonómica en asuntos europeos y sus ejes definitorios. Inx: Estudios sobre regionalismo en la Unión Europea. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (16). Eusko Ikaskuntza, pp. 197-225. ISBN 84-8419-935-5

MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, Lorenzo (2001) La eficacia de la Carta. Inx: Carta Europea de Derechos. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (17). Eusko Ikaskuntza, pp. 19-27. ISBN 84-8419-941-X

BUSTOS GISBERT, Rafael (2001) La insuficiencia de las formas de participación autonómica en los asuntos europeos. Inx: Estudios sobre regionalismo en la Unión Europea. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (16). Eusko Ikaskuntza, pp. 181-195. ISBN 84-8419-935-5

ABALDE CANTERO, Oscar (2001) La teoría del derecho de autodeterminación de los pueblos. Revista Internacional de los Estudios Vascos = Nazioarteko Eusko Ikaskuntzen Aldizkaria = Revue Internationale des Etudes Basques (46). pp. 382-385. ISSN 0212-7016

BENGOETXEA CABALLERO, Joxerramon and ETXEBERRIA, Mertxe and GOROSTIAGA ACHALANDABASO, Koldo and LÓPEZ AULESTIA, Isabel and MUÑOA GANUZA, José María (2001) La Virtualidad de la Carta. Inx: Carta Europea de Derechos. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (17). Eusko Ikaskuntza, pp. 71-80. ISBN 84-8419-941-X

MUÑOA GANUZA, José María (2001) Las regiones ante la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Inx: Carta Europea de Derechos. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (17). Eusko Ikaskuntza, pp. 63-69. ISBN 84-8419-941-X

ALLI ARANGUREN, Juan Cruz (2001) Las regiones en la construcción de Europa. Inx: Estudios sobre regionalismo en la Unión Europea. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (16). Eusko Ikaskuntza, pp. 19-38. ISBN 84-8419-935-5

LABAYLE, Henri (2001) Les compétences exclusives des Etats membres au sein de l´Union Européenne = Las competencias exclusivas de los Estados miembros en el seno de la Unión Europea. Inx: Estudios sobre regionalismo en la Unión Europea. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (16). Eusko Ikaskuntza, pp. 105-113. ISBN 84-8419-935-5

CORRIENTE CÓRDOBA, José A. (2001) Principio de subsidiariedad y regionalismo en la Unión Europea. Inx: Estudios sobre regionalismo en la Unión Europea. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (16). Eusko Ikaskuntza, pp. 77-104. ISBN 84-8419-935-5

RENYER, Jaume (2001) Regionalismo e integración europea: una visión desde Catalunya. Inx: Estudios sobre regionalismo en la Unión Europea. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (16). Eusko Ikaskuntza, pp. 39-52. ISBN 84-8419-935-5

BENGOETXEA CABALLERO, Joxerramon (2001) Sarrera = Introducción = Introduction. Inx: Estudios sobre regionalismo en la Unión Europea. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (16). Eusko Ikaskuntza, pp. 13-18. ISBN 84-8419-935-5

NO ESPECIFICADO (2000) Analytic Summary. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Archivo Municipal de Oñati. Tomo III (1496-1504). Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (6). Eusko Ikaskuntza, pp. 150-151.

NO ESPECIFICADO (2000) Analytic Summary. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Euskararen Normalkuntzarako Legea aztergai. Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (5). Eusko Ikaskuntza, pp. 196-197. ISBN 84-8419-993-2

ATXABAL RADA, Alberto (2000) Oñatiko Unibertsitatea 2000. Revista Internacional de los Estudios Vascos = Nazioarteko Eusko Ikaskuntzen Aldizkaria = Revue Internationale des Etudes Basques (45). pp. 853-857. ISSN 0212-7016

ECEIZABARRENA SÁENZ, Javier (2000) Organización Administrativa para la Protección Ambiental en la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y los Pirineos Atlánticos. Traslación del Modelo Administrativo de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (15). Eusko Ikaskuntza, pp. 9-146. ISBN 84-8419-950-9

LOPERENA ROTA, Demetrio (2000) The environmental rights. Inx: The sustainable development of forests: aspirations and the Reality. Naturzale. Cuadernos de Ciencias Naturales (15). Eusko Ikaskuntza, pp. 59-68. ISBN 84-8419-994-0

NO ESPECIFICADO (1999) Analytic Summary. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Archivo Municipal de Oñati. Tomo III (1496-1504). Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (4). Eusko Ikaskuntza, p. 115.

NO ESPECIFICADO (1999) Anexo I: Tratado para la constitucion de un mercado comun la Republica Argentina, la Republica Federativa del brasil, la Republica del Paraguay y la Republica Oriental del Uruguay. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Jornadas sobre derecho del Mercosur: un modelo de integración paralelo. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (14). Eusko Ikaskuntza, pp. 159-164. ISBN 84-8419-983-5

NO ESPECIFICADO (1999) Anexo II: Protocolo de Barasilia para la solución de controversias. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Jornadas sobre derecho del Mercosur: un modelo de integración paralelo. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (14). Eusko Ikaskuntza, pp. 165-170. ISBN 84-8419-983-5

NO ESPECIFICADO (1999) Anexo III: Protocolo adicional al Tratado de Asunción sobre la estructura institucional del Mercosur -Protocolo de ouro preto-. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Jornadas sobre derecho del Mercosur: un modelo de integración paralelo. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (14). Eusko Ikaskuntza, pp. 171-179. ISBN 84-8419-983-5

NO ESPECIFICADO (1999) Anexo IV: Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático en el Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Jornadas sobre derecho del Mercosur: un modelo de integración paralelo. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (14). Eusko Ikaskuntza, pp. 181-182. ISBN 84-8419-983-5

NO ESPECIFICADO (1999) Anexo IX: Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción Internacional en materia contractual. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Jornadas sobre derecho del Mercosur: un modelo de integración paralelo. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (14). Eusko Ikaskuntza, pp. 199-202. ISBN 84-8419-983-5

NO ESPECIFICADO (1999) Anexo V: Protocolo de cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Jornadas sobre derecho del Mercosur: un modelo de integración paralelo. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (14). Eusko Ikaskuntza, pp. 183-188. ISBN 84-8419-983-5

NO ESPECIFICADO (1999) Anexo VI: Acuerdo complementario al Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Jornadas sobre derecho del Mercosur: un modelo de integración paralelo. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (14). Eusko Ikaskuntza, p. 189. ISBN 84-8419-983-5

NO ESPECIFICADO (1999) Anexo VII: Protocolo de medidas cautelares. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Jornadas sobre derecho del Mercosur: un modelo de integración paralelo. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (14). Eusko Ikaskuntza, pp. 191-195. ISBN 84-8419-983-5

NO ESPECIFICADO (1999) Anexo VIII: Acuerdo complementario al Protocolo de medidas cautelares. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Jornadas sobre derecho del Mercosur: un modelo de integración paralelo. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (14). Eusko Ikaskuntza, p. 197. ISBN 84-8419-983-5

NO ESPECIFICADO (1999) Anexo X: Protocolo de San Luis en materia de responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito entre los estados partes de Mercosur. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Jornadas sobre derecho del Mercosur: un modelo de integración paralelo. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (14). Eusko Ikaskuntza, pp. 203-205. ISBN 84-8419-983-5

NO ESPECIFICADO (1999) Anexo XI: Protocolo de Santa María sobre jurisdicción internacional en materia de relaciones de consumo. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Jornadas sobre derecho del Mercosur: un modelo de integración paralelo. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (14). Eusko Ikaskuntza, pp. 207-211. ISBN 84-8419-983-5

NO ESPECIFICADO (1999) Anexo XII: Acuerdo de transporte multimodal internacional entre los estados partes del Mercosur. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Jornadas sobre derecho del Mercosur: un modelo de integración paralelo. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (14). Eusko Ikaskuntza, pp. 213-221. ISBN 84-8419-983-5

NO ESPECIFICADO (1999) Anexo XIII. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Jornadas sobre derecho del Mercosur: un modelo de integración paralelo. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (14). Eusko Ikaskuntza, pp. 223-238. ISBN 84-8419-983-5

NO ESPECIFICADO (1999) Bibliographic Section. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Lan Zuzenbidearen Iturriak. Eleria. Testuak (1). Eusko Ikaskuntza, p. 53. ISBN 84-8419-989-4

MONASTERIO, Itziar (1999) Conflictos de leyes en el desarrollo del Derecho Civil vasco. Revista Internacional de los Estudios Vascos = Nazioarteko Eusko Ikaskuntzen Aldizkaria = Revue Internationale des Etudes Basques (44). pp. 470-472. ISSN 0212-7016

DREYZIN DE KLOR, Adriana (1999) El acuerdo sobre arbritaje comercial internacional. Nuevo instrumento jurídico del Mercosur. Inx: Jornadas sobre derecho del Mercosur: un modelo de integración paralelo. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (14). Eusko Ikaskuntza, pp. 73-94. ISBN 84-8419-983-5

PAZ ZAMORA, Carlos Augusto (1999) El Mercosur en la Integración latinoamericana. Inx: Jornadas sobre derecho del Mercosur: un modelo de integración paralelo. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (14). Eusko Ikaskuntza, pp. 15-28. ISBN 84-8419-983-5

ALKORTA, Itziar (1999) Eleriaren ale monografikoa, "Euskararen normalkuntzarako legearen XVII. urteurrena" dela eta. Revista Internacional de los Estudios Vascos = Nazioarteko Eusko Ikaskuntzen Aldizkaria = Revue Internationale des Etudes Basques (44). pp. 291-294. ISSN 0212-7016

RICHARD, Efrain Hugo (1999) En torno a la «nulidad absoluta» de sociedades y el sistema jurídico de las relaciones de organización. Inx: Jornadas sobre derecho del Mercosur: un modelo de integración paralelo. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (14). Eusko Ikaskuntza, pp. 95-111. ISBN 84-8419-983-5

PARIENTE DE PRADA, Iñaki (1999) Hitzaurrea = Prólogo = Prologue. Inx: Jornadas sobre derecho del Mercosur: un modelo de integración paralelo. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (14). Eusko Ikaskuntza, pp. 5-10. ISBN 84-8419-983-5

VELÁZQUEZ GARDETA, Juan Manuel (1999) Introducción. Inx: Jornadas sobre derecho del Mercosur: un modelo de integración paralelo. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (14). Eusko Ikaskuntza, pp. 11-13. ISBN 84-8419-983-5

NIETO ARIZMENDIARRIETA, Eduardo (1999) Jornadas "Estado Autonómico y Hecho Diferencial de Vasconia". Revista Internacional de los Estudios Vascos = Nazioarteko Eusko Ikaskuntzen Aldizkaria = Revue Internationale des Etudes Basques (44). pp. 699-702. ISSN 0212-7016

FRESNEDO DE AGUIRRE, Cecilia (1999) La cooperación cautelar internacional en el Mercosur. Inx: Jornadas sobre derecho del Mercosur: un modelo de integración paralelo. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (14). Eusko Ikaskuntza, pp. 55-72. ISBN 84-8419-983-5

TAPIA, Jaime (1999) La Pratique actuelle du Droit Coutumier en Pays Basque = La práctica actual del Derecho Consuetudinario en Euskal Herria. Revista Internacional de los Estudios Vascos = Nazioarteko Eusko Ikaskuntzen Aldizkaria = Revue Internationale des Etudes Basques (44). pp. 521-523. ISSN 0212-7016

GOROSTIAGA, Koldo and IRURZUN, Koldo and URRUTIKOETXEA, Mikel (1999) Lan Zuzenbidearen Iturriak. Eleria. Testuak (1). Eusko Ikaskuntza, pp. 3-52. ISBN 84-8419-989-4

MONASTERIO, Itziar (1999) Ley sobre el Derecho Civil Foral del País Vasco. Revista Internacional de los Estudios Vascos = Nazioarteko Eusko Ikaskuntzen Aldizkaria = Revue Internationale des Etudes Basques (44). pp. 499-501. ISSN 0212-7016

RUIZ DÍAZ LABRANO, Roberto (1999) Mercosur, necesidad de un tribunal de acarácter supranacional. Inx: Jornadas sobre derecho del Mercosur: un modelo de integración paralelo. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (14). Eusko Ikaskuntza, pp. 29-37. ISBN 84-8419-983-5

FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P. (1999) Preguntas y respuestas sobre el Derecho internacional privado del Mercosur. Inx: Jornadas sobre derecho del Mercosur: un modelo de integración paralelo. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (14). Eusko Ikaskuntza, pp. 39-53. ISBN 84-8419-983-5

HERRERO DE MIÑÓN, Miguel (1999) Qué son y para qué sirven los Derechos Históricos. Revista Internacional de los Estudios Vascos = Nazioarteko Eusko Ikaskuntzen Aldizkaria = Revue Internationale des Etudes Basques (44). pp. 309-322. ISSN 0212-7016

AGUIRRE RAMÍREZ, Fernando (1999) Régimen de responsabilidad en el transporte de cargas en la hidrovía y necesidad de unificación del Derecho marítimo en el Mercosur. Inx: Jornadas sobre derecho del Mercosur: un modelo de integración paralelo. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (14). Eusko Ikaskuntza, pp. 113-150. ISBN 84-8419-983-5

NO ESPECIFICADO (1998) Analytic Summary. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Archivo Municipal de Oñati. Tomo III (1496-1504). Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (3). Eusko Ikaskuntza, p. 115.

NO ESPECIFICADO (1998) Annexe. La loi du droit civil foral du Pays Basque 1 er juillet 1992. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) La pratique actuelle du Droit Coutumier en Pays Basque = La práctica actual del Derecho Consuetudinario en Euskal Herria. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (13). Eusko Ikaskuntza, pp. 131-164.

Serrano García, José Antonio (1998) Apuntes sobre la codificación del Derecho civil aragonés. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (12). pp. 93-114. ISSN 1138-8552

Uriarte Zulueta, Manuel María de (1998) Consecuencias en Álava de la reforma del derecho ayalés y vizcaíno. Conséquences en Alava de la réforme du droit d'Ayala et de Biscaye. Inx: La pratique actuelle du Droit Coutumier en Pays Basque = La práctica actual del Derecho Consuetudinario en Euskal Herria. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (13). Eusko Ikaskuntza, pp. 69-82.

Burgo, Jaime Ignacio del (1998) Cooperación desde el respeto mutuo. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (11). pp. 77-82. ISSN 1138-8552

Sanza Amurrio, Jesús María (1998) Derecho Foral guipuzcoano: Notas desde un aspecto notarial y práctico. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (12). pp. 81-92. ISSN 1138-8552

MONREAL ZIA, Gregorio (1998) El ideario jurídico de Antoine d'Abbadie. Inx: Antoine d'Abbadie 1897-1997: Congrés International = Ezhoiko kongresua. Eusko Ikaskuntza Euskaltzaindia, Donostia-San Sebastián, pp. 411-422. ISBN 84-89516-71-5

Castaignede, Jocelyne (1998) El no-respeto de la ley por los jóvenes: reflexiones a partir de la investigación y del Derecho en vigor. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (11). pp. 29-34. ISSN 1138-8552

ALKORTA, Itziar (1998) ELERIA, Revista de los juristas vascos. Revista Internacional de los Estudios Vascos = Nazioarteko Eusko Ikaskuntzen Aldizkaria = Revue Internationale des Etudes Basques (43). pp. 649-651. ISSN 0212-7016

Sánchez de la Torre, Ángel (1998) Estructuras familiares y sistemas sucesorios. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (12). pp. 55-64. ISSN 1138-8552

Sanza Amurrio, Jesús María (1998) Función notarial y derecho de Gipuzkoa. Fonction notariale et droit du Guipúzcoa. Inx: La pratique actuelle du Droit Coutumier en Pays Basque = La práctica actual del Derecho Consuetudinario en Euskal Herria. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (13). Eusko Ikaskuntza, pp. 45-68.

Celaya Ibarra, Adrián (1998) Guipúzcoa en la Ley Vasca de Derecho Civil Foral. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (12). pp. 13-20. ISSN 1138-8552

Lafourcade, Maité (1998) Hitzaurrea. Préface. Prólogo. Inx: La pratique actuelle du Droit Coutumier en Pays Basque = La práctica actual del Derecho Consuetudinario en Euskal Herria. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (13). Eusko Ikaskuntza, pp. 5-12.

Schöne, Wolfgang (1998) Infractores juveniles. Soluciones criminológicas hoy y mañana. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (11). pp. 35-39. ISSN 1138-8552

Schöne, Wolfgang (1998) Infractores juveniles. Soluciones de derecho y hecho. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (11). pp. 25-28. ISSN 1138-8552

Celaya Ibarra, Adrián (1998) La actual coyuntura del derecho vasco. La conjonctore actuelle du droit basque. Inx: La pratique actuelle du Droit Coutumier en Pays Basque = La práctica actual del Derecho Consuetudinario en Euskal Herria. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (13). Eusko Ikaskuntza, pp. 13-34.

Balza Aguilera, Javier (1998) La cooperación entre las Comunidades Autónomas Vasca y Foral Navarra. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (11). pp. 67-76. ISSN 1138-8552

Salinas Quijada, Francisco (1998) La costumbre en el derecho navarro. La coutume dans le droit navarrais. Inx: La pratique actuelle du Droit Coutumier en Pays Basque = La práctica actual del Derecho Consuetudinario en Euskal Herria. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (13). Eusko Ikaskuntza, pp. 83-96.

Cuesta Arzamendi, José Luis de la (1998) La justicia juvenil en España: regulación actual y proyectos en curso. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (11). pp. 7-24. ISSN 1138-8552

Lafourcade, Maité (1998) La recherche du veritable droit des peuples. Application à la province du Guipúzcoa. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (12). pp. 21-26. ISSN 1138-8552

Sanza Amurrio, Jesús María (1998) La sucesión testada en los territorios históricos de Guipúzcoa y Álava. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (12). pp. 65-80. ISSN 1138-8552

Richer, Michel (1998) Le cayolar en Soule. Inx: La pratique actuelle du Droit Coutumier en Pays Basque = La práctica actual del Derecho Consuetudinario en Euskal Herria. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (13). Eusko Ikaskuntza, pp. 123-130.

Gouffrant, Bernard (1998) Le droit de la famille en Basse-Navarre. Inx: La pratique actuelle du Droit Coutumier en Pays Basque = La práctica actual del Derecho Consuetudinario en Euskal Herria. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (13). Eusko Ikaskuntza, pp. 117-122.

Lafourcade, Maité (1998) Le droit que et sa survivance. Inx: La pratique actuelle du Droit Coutumier en Pays Basque = La práctica actual del Derecho Consuetudinario en Euskal Herria. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (13). Eusko Ikaskuntza, pp. 97-102.

Etcheverry Ainchart, Jean (1998) Les partages de famille de Basse-Navarre de la Révolution à loi de 1971. Inx: La pratique actuelle du Droit Coutumier en Pays Basque = La práctica actual del Derecho Consuetudinario en Euskal Herria. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (13). Eusko Ikaskuntza, pp. 103-116.

Orella Unzué, José Luis (1998) Luis Chalbaud Errazquin. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (12). pp. 27-54. ISSN 1138-8552

Beristain Ipiña, Antonio (1998) Menores infractores-víctimas ante las Naciones Unidas y el Consejo de Europa. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (11). pp. 41-54. ISSN 1138-8552

Carreras Serra, Francesc de (1998) Nota sobre los convenios entre Comunidades Autónomas en la Constitución. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (11). pp. 61-66. ISSN 1138-8552

Monreal Zia, Gregorio (1998) Presentación. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (11). pp. 57-60. ISSN 1138-8552

Arzanegui Sarricolea, Julián María (1998) Presentación de las III Jornadas de Derecho Privado Vasco. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (12). pp. 7-12. ISSN 1138-8552

Aycart Orbegozo, José María (1998) Visión histórica y actual del derecho consuetudinario guipuzcoano. Vision historique et actuelle du droit coutumier du Guipuzcoa. Inx: La pratique actuelle du Droit Coutumier en Pays Basque = La práctica actual del Derecho Consuetudinario en Euskal Herria. Azpilcueta. Cuadernos de Derecho (13). Eusko Ikaskuntza, pp. 35-44.

NO ESPECIFICADO (1997) Analytic Summary. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Archivo Municipal de Oñati. Tomo III (1496-1504). Eleria: Euskalerriko Legelarien Aldizkaria (1). Eusko Ikaskuntza, p. 99.

NO ESPECIFICADO (1997) Analytic Summary. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Archivo Municipal de Oñati. Tomo III (1496-1504). Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (2). Eusko Ikaskuntza, p. 115.

Cobreros, Edorta (1997) ELERIA: Euskalerriko Legelarien Aldizkaria. 0.zkia (1996). Revista Internacional de los Estudios Vascos = Nazioarteko Eusko Ikaskuntzen Aldizkaria = Revue Internationale des Etudes Basques (42). pp. 176-177. ISSN 0212-7016

Loperena Rota, Demetrio (1997) La posición jurídica del ciudadano ante el medio ambiente. Naturzale. Cuadernos de Ciencias Naturales (12). pp. 57-73. ISSN 1137-8603

LANDA, Jon (1996) 1995eko Kode Penal berriaren balorazio orokorra. Eleria: Euskalerriko Legelarien Aldizkaria . pp. 75-89. ISSN 1137-1951

NO ESPECIFICADO (1996) Analytic Summary. Eleria: Euskalerriko Legelarien Aldizkaria . p. 119. ISSN 1137-1951

NO ESPECIFICADO (1996) Berriak. Eleria: Euskalerriko Legelarien Aldizkaria . pp. 112-116. ISSN 1137-1951

ERKOREKA GERVASIO, Josu (1996) Euskara Euskal Administrazioetan; erabilera arautzeari aurpegi emateko bideak. Eleria: Euskalerriko Legelarien Aldizkaria . pp. 35-54. ISSN 1137-1951

LIZUNDIA ASKONDO, Jose Luis (1996) Foru eta udal erakundeekiko usadiozko hiztegia biltzeaz, S.O.S.a. Eleria: Euskalerriko Legelarien Aldizkaria . pp. 104-105. ISSN 1137-1951

SOROETA, Juan (1996) Herrien autodeterminazio-eskubidea praktika berriaren argitan. Eleria: Euskalerriko Legelarien Aldizkaria . pp. 19-34. ISSN 1137-1951

ANTXUSTEGI, María Begoña (1996) Hiztegigintza juridikoaren ezkizofrenia: hizkuntzalariak eta legelariak aurrez aurre. Eleria: Euskalerriko Legelarien Aldizkaria . pp. 99-100. ISSN 1137-1951

Monreal Zia, Gregorio (1996) La institualización pública y la especificidad de las Juntas Generales. Inx: W. Von Humboldt: un puente entre dos pueblos. Hezkuntza, Hizkuntza, Euskal Herria. Revista Internacional de los Estudios Vascos = Nazioarteko Eusko Ikaskuntzen Aldizkaria = Revue Internationale des Etudes Basques (41). Eusko Ikaskuntza, Donostia-San Sebastián, pp. 455-458.

IRURZUN, Koldo (1996) Lan araudiaren erreforma: prozesu ideologiko bat. Eleria: Euskalerriko Legelarien Aldizkaria . pp. 68-74. ISSN 1137-1951

ELOSEGI ALDASORO, Antton (1996) Prozedurako hizkera adostasunez lantzen. (Epaitegietako hizkera lantzen). Eleria: Euskalerriko Legelarien Aldizkaria . pp. 101-103. ISSN 1137-1951

AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, Iñaki (1996) Segurtasun publikoaren eragina adierazpen eta informazio askasunetan. Eleria: Euskalerriko Legelarien Aldizkaria . pp. 9-18. ISSN 1137-1951

ARRATIBEL ARRONDO, Josean (1996) Sekretupean komunikatzeko eskubide konstituzionalaren etendura: terrorismo kasuan. Eleria: Euskalerriko Legelarien Aldizkaria . pp. 61-67. ISSN 1137-1951

BENGOETXEA CABALLERO, Joxerramon (1996) Zuzenbide Komunitarioan zer berri (Konstituzio tendentziak). Eleria: Euskalerriko Legelarien Aldizkaria . pp. 91-98. ISSN 1137-1951

NO ESPECIFICADO (1996) Zuzenbidea euskaraz: panorama zabal bat. Eleria: Euskalerriko Legelarien Aldizkaria . pp. 55-60. ISSN 1137-1951

Zavala Fernández de Heredia, Luis María (1995) Acuerdos de Cooperación del Estado con otras religiones: Protestantes y Judíos. Cuadernos de Sección. Derecho (9). pp. 195-205. ISSN 0213-0483

Orella Unzué, José Luis (1995) Bibliografía del Derecho Guipuzcoano en la historia. Cuadernos de Sección. Derecho (9). pp. 161-194. ISSN 0213-0483

Salinas Quijada, Francisco (1995) El censo consignativo en el derecho foral de Navarra. Revista Internacional de los Estudios Vascos = Nazioarteko Eusko Ikaskuntzen Aldizkaria = Revue Internationale des Etudes Basques (40). pp. 41-64. ISSN 0212-7016

GASCUE MURGA, Francisco (1995) El concierto económico y las haciendas municipales vascas. Inx: Asamblea de Administración Municipal Vasca. San Sebastián 1919: recopilación de trabajos. Eusko Ikaskuntza, Donostia-San Sebastián, pp. 53-104. ISBN 84-87471-76-5

Lámbarri Gómez, Carlos (1995) El papel de los municipios y su financiación en el País Vasco. Inx: Udala Euskal Herrian = El Municipio en Euskal Herria = La Municipalité en Euskal Herria. Cuadernos de Sección. Derecho (10). Eusko Ikaskuntza, pp. 163-200. ISBN 84-87471-88-9

MAEZTU WHITNEY, Ramiro (1995) El principio de función en la vida municipal. Resumen de la conferencia. Inx: Asamblea de Administración Municipal Vasca. San Sebastián 1919: recopilación de trabajos. Eusko Ikaskuntza, Donostia-San Sebastián, pp. 47-52. ISBN 84-87471-76-5

Aurre, Gorka de and Montes, Sara (1995) El Protesto en la nueva Ley Cambiaria y del Cheque. Cuadernos de Sección. Derecho (9). pp. 9-37. ISSN 0213-0483

Beristain Ipiña, Antonio (1995) Epistemología criminológica de la retaliación hacia el perdón. Cuadernos de Sección. Derecho (9). pp. 39-53. ISSN 0213-0483

San Martín, Juan (1995) Fundamentos de la institución del Ararteko. Revista Internacional de los Estudios Vascos = Nazioarteko Eusko Ikaskuntzen Aldizkaria = Revue Internationale des Etudes Basques (40). pp. 65-76. ISSN 0212-7016

Erkoreka Gervasio, Josu Iñaki and Monreal Zia, Gregorio and Cuerda, José Ángel (1995) Hasiera ekitaldia. Inx: Udala Euskal Herrian = El Municipio en Euskal Herria = La Municipalité en Euskal Herria. Cuadernos de Sección. Derecho (10). Eusko Ikaskuntza, pp. 9-18. ISBN 84-87471-88-9

Castaignede, Jocelyne (1995) Introducción general sobre los métodos de investigación en ciencias sociales y en criminología. Cuadernos de Sección. Derecho (9). pp. 55-62. ISSN 0213-0483

Celaya Ibarra, Adrián (1995) Jornadas sobre: "El municipio en Euskal Herria". Conclusiones Generales. Inx: Udala Euskal Herrian = El Municipio en Euskal Herria = La Municipalité en Euskal Herria. Cuadernos de Sección. Derecho (10). Eusko Ikaskuntza, pp. 251-256. ISBN 84-87471-88-9

Arzamendi Sesé, Arantxa and Ormazabal, José Ángel (1995) La asamblea de Administración Municipal vasca de 1919: catálogo de la exposición en las jornadas El Municipio en Euskal Herria, 1995. Inx: Udala Euskal Herrian = El Municipio en Euskal Herria = La Municipalité en Euskal Herria. Cuadernos de Sección. Derecho (10). Eusko Ikaskuntza, pp. 271-286. ISBN 84-87471-88-9

Estornés Zubizarreta, Idoia (1995) La asamblea de la Administración Pública Vasca de 1919. Razones históricas. Inx: Udala Euskal Herrian = El Municipio en Euskal Herria = La Municipalité en Euskal Herria. Cuadernos de Sección. Derecho (10). Eusko Ikaskuntza, pp. 19-30. ISBN 84-87471-88-9

Madurga Gil, Antonio (1995) La incognita "QCC" de la Administración Local de Navarra. Inx: Udala Euskal Herrian = El Municipio en Euskal Herria = La Municipalité en Euskal Herria. Cuadernos de Sección. Derecho (10). Eusko Ikaskuntza, pp. 201-215. ISBN 84-87471-88-9

Grenet, Jean (1995) Les communes vues par les communes. Inx: Udala Euskal Herrian = El Municipio en Euskal Herria = La Municipalité en Euskal Herria. Cuadernos de Sección. Derecho (10). Eusko Ikaskuntza, pp. 217-230. ISBN 84-87471-88-9

Castells Arteche, José Manuel (1995) Los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca. Problemática general. Inx: Udala Euskal Herrian = El Municipio en Euskal Herria = La Municipalité en Euskal Herria. Cuadernos de Sección. Derecho (10). Eusko Ikaskuntza, pp. 31-54. ISBN 84-87471-88-9

Beldarrain Garin, Manuel (1995) Los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca: su problemática financiera. Inx: Udala Euskal Herrian = El Municipio en Euskal Herria = La Municipalité en Euskal Herria. Cuadernos de Sección. Derecho (10). Eusko Ikaskuntza, pp. 55-83. ISBN 84-87471-88-9

Txapartegi Larrañaga, Xabier (1995) Los ayuntamientos en el contexto foral. Inx: Udala Euskal Herrian = El Municipio en Euskal Herria = La Municipalité en Euskal Herria. Cuadernos de Sección. Derecho (10). Eusko Ikaskuntza, pp. 125-141. ISBN 84-87471-88-9

Esparza Leibar, Andoni (1995) Los libros de Vedorías del Valle del Roncal. Cuadernos de Sección. Derecho (9). pp. 63-75. ISSN 0213-0483

Castillo Bandrés, Javier del (1995) Los municipios navarros en el contexto foral. Inx: Udala Euskal Herrian = El Municipio en Euskal Herria = La Municipalité en Euskal Herria. Cuadernos de Sección. Derecho (10). Eusko Ikaskuntza, pp. 143-161. ISBN 84-87471-88-9

Cuerda, José Ángel (1995) Reflexiones sobre el municipio en Euskadi. El municipio en Álava. Inx: Udala Euskal Herrian = El Municipio en Euskal Herria = La Municipalité en Euskal Herria. Cuadernos de Sección. Derecho (10). Eusko Ikaskuntza, pp. 241-250. ISBN 84-87471-88-9

Elorza, Odón (1995) Reflexiones sobre la situación actual del municipio en Euskadi. La opinión del Alcalde de San Sebastián. Inx: Udala Euskal Herrian = El Municipio en Euskal Herria = La Municipalité en Euskal Herria. Cuadernos de Sección. Derecho (10). Eusko Ikaskuntza, pp. 231-240. ISBN 84-87471-88-9

Goti Ordeñana, Juan (1995) Sistema educativo y libertad religiosa. Cuadernos de Sección. Derecho (9). pp. 77-132. ISSN 0213-0483

Martí Lloret, Juan Bautista (1994) Cuestiones médico-legales relativas a las inhumaciones. Cuadernos de Sección. Ciencias Médicas (3). pp. 181-188. ISSN 1133-5661

Castells Arteche, José Manuel (1994) Revista de revistas. Derecho. Revista Internacional de los Estudios Vascos = Nazioarteko Eusko Ikaskuntzen Aldizkaria = Revue Internationale des Etudes Basques (39). pp. 155-157. ISSN 0212-7016

Poumarede, Jacques (1993) Algunos elementos del Derecho Privado Nordpirenaico. Inx: I. Jornadas de Derecho Privado Vasco: homenaje a Álvaro Navajas Laporte. Cuadernos de Sección. Derecho (8). Eusko Ikaskuntza, pp. 29-42. ISBN 84-87471-52-8

Salinas Quijada, Francisco (1993) Elementos de Derecho Civil de Navarra. Inx: I. Jornadas de Derecho Privado Vasco: homenaje a Álvaro Navajas Laporte. Cuadernos de Sección. Derecho (8). Eusko Ikaskuntza, pp. 43-62. ISBN 84-87471-52-8

Navajas Laporte, Álvaro (1993) Escritos y artículos de Álvaro Navajas. Inx: I. Jornadas de Derecho Privado Vasco: homenaje a Álvaro Navajas Laporte. Cuadernos de Sección. Derecho (8). Eusko Ikaskuntza, pp. 131-277. ISBN 84-87471-52-8

Celaya Ibarra, Adrián (1993) Homenaje a Don Álvaro Navajas Laporte. Derecho Civil vasco. Inx: I. Jornadas de Derecho Privado Vasco: homenaje a Álvaro Navajas Laporte. Cuadernos de Sección. Derecho (8). Eusko Ikaskuntza, pp. 79-92. ISBN 84-87471-52-8

Lafourcade, Maité (1993) Quelques traits specifiques du Droit prive du pays de Labourd. Inx: I. Jornadas de Derecho Privado Vasco: homenaje a Álvaro Navajas Laporte. Cuadernos de Sección. Derecho (8). Eusko Ikaskuntza, pp. 63-77. ISBN 84-87471-52-8

Aycart Orbegozo, José María (1993) Una ley justa y un merecido reconocimiento. Álvaro Navajas y el Derecho Foral Civil guipuzcoano. Inx: I. Jornadas de Derecho Privado Vasco: homenaje a Álvaro Navajas Laporte. Cuadernos de Sección. Derecho (8). Eusko Ikaskuntza, pp. 15-20. ISBN 84-87471-52-8

Söderman, Jacob (1992) El Ombdusman en Finlandia. Inx: La institución del ombudsman en el País Vasco y Finlandia. Cuadernos de Sección. Derecho (7). Eusko Ikaskuntza, pp. 37-50. ISBN 84-87471-39-0

Olabarri Gortazar, Ignacio (1992) La controversia en torno a la Ley de Modificación de Fueros ("Ley Paccionada") de 16 de agosto de 1841. Cuadernos de Sección. Historia-Geografía (19). pp. 33-60. ISSN 0212-6397

Kortadi Olano, Edorta and Orella Unzué, José Luis and Cillán-Apalategui, Coro (1992) Presentación. Inx: La institución del ombudsman en el País Vasco y Finlandia. Cuadernos de Sección. Derecho (7). Eusko Ikaskuntza, pp. 9-22. ISBN 84-87471-39-0

Otamendi Rodríguez-Bethencourt, Juan José (1989) Administración de justicia y autonomías. Inx: El Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Cuadernos de Sección. Derecho (5). Eusko Ikaskuntza, pp. 63-82. ISBN 84-86240-78-6

Ruiz de Erenchun Oficialdegui, Ángel (1989) Algunos aspectos sobre la práctica forense en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Inx: El Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Cuadernos de Sección. Derecho (5). Eusko Ikaskuntza, pp. 83-93. ISBN 84-86240-78-6

Castells Arteche, José Manuel (1989) Análisis institucional del estatuto vasco de 1936 de la consiguiente praxis autonómica. Cuadernos de Sección. Derecho (4). pp. 105-114. ISSN 0213-04-83

Díaz Gómez, José Javier (1989) Apuntes sobre el procedimiento del reparto de agravios durante las cortes Navarras del reinado de Felipe V. Inx: Jornadas sobre cortes, juntas y parlamentos del Pueblo Vasco. Historia y presente. Cuadernos de Sección. Derecho (6). Eusko Ikaskuntza, pp. 309-320. ISBN 84-86240-88-3

Arana, Ignacio (1989) Autonomía municipal y pervivencia de la foralidad: las Juntas de Hermandad de Álava. Inx: Jornadas sobre cortes, juntas y parlamentos del Pueblo Vasco. Historia y presente. Cuadernos de Sección. Derecho (6). Eusko Ikaskuntza, pp. 241-256. ISBN 84-86240-88-3

Zuazo, Joseba (1989) Batzar nagusien jarrera probintzien arteko kanporaldaketarako arazoan (1799-1800). Inx: Jornadas sobre cortes, juntas y parlamentos del Pueblo Vasco. Historia y presente. Cuadernos de Sección. Derecho (6). Eusko Ikaskuntza, pp. 433-438. ISBN 84-86240-88-3

Lucas Verdú, Pablo (1989) Consideraciones político-constitucionales sobre el Parlamento Vasco y las Juntas Generales tras la Constitución. Inx: Jornadas sobre cortes, juntas y parlamentos del Pueblo Vasco. Historia y presente. Cuadernos de Sección. Derecho (6). Eusko Ikaskuntza, pp. 109-132. ISBN 84-86240-88-3

García Zúñiga, Mario (1989) De las cortes de 1684-1685 a las de 1743-1744: los cambios en la estructura del donativo. Inx: Jornadas sobre cortes, juntas y parlamentos del Pueblo Vasco. Historia y presente. Cuadernos de Sección. Derecho (6). Eusko Ikaskuntza, pp. 343-354. ISBN 84-86240-88-3

Torre, Joseba de la (1989) Desamortización civil y endeudamiento municipal: un aspecto de la crisis económica del antiguo régimen en Navarra a través de las cortes de 1817-1818. Inx: Jornadas sobre cortes, juntas y parlamentos del Pueblo Vasco. Historia y presente. Cuadernos de Sección. Derecho (6). Eusko Ikaskuntza, pp. 279-292. ISBN 84-86240-88-3

Aguirre Gandarias, Sabino (1989) Dos actas inéditas de la Junta General de Bizkaia en la edad media. Inx: Jornadas sobre cortes, juntas y parlamentos del Pueblo Vasco. Historia y presente. Cuadernos de Sección. Derecho (6). Eusko Ikaskuntza, pp. 219-230. ISBN 84-86240-88-3

Castells Arteche, José Manuel (1989) El componente foral de la inicial pretensión estatutaria vasca de la II República: el proyecto de la Sociedad de Estudios Vascos. Cuadernos de Sección. Derecho (4). pp. 221-230. ISSN 0213-04-83

Salinas Quijada, Francisco (1989) El derecho privado en el estatuto de autonomía de la Sociedad de Estudios Vascos. Cuadernos de Sección. Derecho (4). pp. 153-180. ISSN 0213-04-83

Salinas Quijada, Francisco (1989) El monasterio de Leyre y la villa de Ongoz: un censo a perpetuidad. Cuadernos de Sección. Derecho (4). pp. 233-262. ISSN 0213-04-83

Orella Unzué, José Luis (1989) El origen de las Juntas Generales de Álava, Bizkaia y Guipúzcoa. Inx: Jornadas sobre cortes, juntas y parlamentos del Pueblo Vasco. Historia y presente. Cuadernos de Sección. Derecho (6). Eusko Ikaskuntza, pp. 133-180. ISBN 84-86240-88-3

Razquin Lizarraga, Martín María (1989) El Parlamento de Navarra: presente y futuro. Inx: Jornadas sobre cortes, juntas y parlamentos del Pueblo Vasco. Historia y presente. Cuadernos de Sección. Derecho (6). Eusko Ikaskuntza, pp. 181-208. ISBN 84-86240-88-3

Murillo de la Cueva, Enrique Lucas (1989) El poder ejecutivo en el proyecto de estatuto de la Sociedad de Estudios Vascos. Cuadernos de Sección. Derecho (4). pp. 181-196. ISSN 0213-04-83

Lorca Navarrete, Antonio María (1989) El poder judicial en el estatuto general del Estado Vasco. Cuadernos de Sección. Derecho (4). pp. 197-202. ISSN 0213-04-83

Díaz Hernández, Onésimo and Rayón Valpuesta, Pedro (1989) Estudio comparativo de dos corporaciones representativas en el tránsito de la Edad media a la moderna: las cortes de Castilla y las Juntas Generales de la hermandad alavesa. Inx: Jornadas sobre cortes, juntas y parlamentos del Pueblo Vasco. Historia y presente. Cuadernos de Sección. Derecho (6). Eusko Ikaskuntza, pp. 321-330. ISBN 84-86240-88-3

Ituño Fernández de Pinedo, Santiago (1989) Evolución del Parlamento Vasco a través de los Estatutos de Autonomía. Inx: Jornadas sobre cortes, juntas y parlamentos del Pueblo Vasco. Historia y presente. Cuadernos de Sección. Derecho (6). Eusko Ikaskuntza, pp. 355-364. ISBN 84-86240-88-3

Estornés Zubizarreta, Idoia (1989) Génesis del estatuto general de Estado Vasco de Eusko Ikaskuntza. Cuadernos de Sección. Derecho (4). pp. 87-104. ISSN 0213-04-83

Lorca Navarrete, Antonio María (1989) Hacia la construcción metodológica de un derecho procesal vasco. Cuadernos de Sección. Derecho (4). pp. 275-282. ISSN 0213-04-83

Zaldua González, Ibán (1989) Juntas Generales y propiedad rural en Guipúzcoa (1780-1830): un adelanto. Inx: Jornadas sobre cortes, juntas y parlamentos del Pueblo Vasco. Historia y presente. Cuadernos de Sección. Derecho (6). Eusko Ikaskuntza, pp. 423-432. ISBN 84-86240-88-3

Portillo Valdés, José María (1989) Juntas y Gobierno provincial: consideraciones sobre apuntes de Gregorio Balparda. Inx: Jornadas sobre cortes, juntas y parlamentos del Pueblo Vasco. Historia y presente. Cuadernos de Sección. Derecho (6). Eusko Ikaskuntza, pp. 379-386. ISBN 84-86240-88-3

Sánchez Martín, Fernando José (1989) Juramentos de la dinastía borbónica ante las Cortes de Navarra. Inx: Jornadas sobre cortes, juntas y parlamentos del Pueblo Vasco. Historia y presente. Cuadernos de Sección. Derecho (6). Eusko Ikaskuntza, pp. 395-402. ISBN 84-86240-88-3

Lorca Navarrete, Antonio María (1989) Jurisprudencia del tribunal constitucional en los años 1981-1982 y que afecta a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Cuadernos de Sección. Derecho (4). pp. 283-289. ISSN 0213-04-83

Salinas Quijada, Francisco (1989) La administración de justicia en el reino de Navarra. Inx: El Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Cuadernos de Sección. Derecho (5). Eusko Ikaskuntza, pp. 11-34. ISBN 84-86240-78-6

Celaya Ibarra, Adrián (1989) La administración de justicia en las comunidades autónomas, y especialmente en las comunidades forales. Inx: El Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Cuadernos de Sección. Derecho (5). Eusko Ikaskuntza, pp. 35-52. ISBN 84-86240-78-6

Goti Ordeñana, Juan (1989) La cláusula eclesiástica del estatuto de Estella. Cuadernos de Sección. Derecho (4). pp. 115-152. ISSN 0213-04-83

Orella Unzué, José Luis (1989) La Sociedad de Estudios Vascos y la Universidad Vasca (1917-1936). Cuadernos de Sección. Derecho (4). pp. 9-86. ISSN 0213-04-83

Archivo General de Guipúzcoa, Archivo General de Guipúzcoa (1989) Las actas de Juntas Generales en el archivo general de Guipúzcoa. Proceso de recuperación de una serie. Inx: Jornadas sobre cortes, juntas y parlamentos del Pueblo Vasco. Historia y presente. Cuadernos de Sección. Derecho (6). Eusko Ikaskuntza, pp. 257-270. ISBN 84-86240-88-3

Gómez Rivero, Ricardo (1989) Las atribuciones de las Juntas, Regimientos y Diputaciones vascas en la época moderna. Inx: Jornadas sobre cortes, juntas y parlamentos del Pueblo Vasco. Historia y presente. Cuadernos de Sección. Derecho (6). Eusko Ikaskuntza, pp. 73-100. ISBN 84-86240-88-3

Orella Unzué, José Luis (1989) Las conferencias forales. Inx: Jornadas sobre cortes, juntas y parlamentos del Pueblo Vasco. Historia y presente. Cuadernos de Sección. Derecho (6). Eusko Ikaskuntza, pp. 365-378. ISBN 84-86240-88-3

Arvizu, Fernando de (1989) Las Cortes de Navarra en la edad moderna (aspectos políticos y legislativos). Inx: Jornadas sobre cortes, juntas y parlamentos del Pueblo Vasco. Historia y presente. Cuadernos de Sección. Derecho (6). Eusko Ikaskuntza, pp. 29-54. ISBN 84-86240-88-3

Pablo Contreras, Santiago de (1989) Las Juntas Generales en los proyectos autonómicos uniprovinciales durante la II República. Inx: Jornadas sobre cortes, juntas y parlamentos del Pueblo Vasco. Historia y presente. Cuadernos de Sección. Derecho (6). Eusko Ikaskuntza, pp. 293-302. ISBN 84-86240-88-3

Rayón Valpuesta, Pedro (1989) Las juntas particulares de la hermandad alavesa a comienzos de la edad moderna. Inx: Jornadas sobre cortes, juntas y parlamentos del Pueblo Vasco. Historia y presente. Cuadernos de Sección. Derecho (6). Eusko Ikaskuntza, pp. 387-394. ISBN 84-86240-88-3

Clavero, Bartolomé (1989) Las Juntas Vascas ante el advenimiento de la constitución española. Inx: Jornadas sobre cortes, juntas y parlamentos del Pueblo Vasco. Historia y presente. Cuadernos de Sección. Derecho (6). Eusko Ikaskuntza, pp. 55-72. ISBN 84-86240-88-3

Goyhenetche Etxamendi, Manex (1989) Les institutions de la monarchie navarraise et la genese du for moderne de basse navarre. Inx: Jornadas sobre cortes, juntas y parlamentos del Pueblo Vasco. Historia y presente. Cuadernos de Sección. Derecho (6). Eusko Ikaskuntza, pp. 101-108. ISBN 84-86240-88-3

Clavero, Bartolomé (1989) Los fueros de las provincias vascas ante la autonomía de la república española: proyectos estatuyentes. Cuadernos de Sección. Derecho (4). pp. 203-220. ISSN 0213-04-83

Álvarez Díaz, Salvador (1989) Los Omes buenos en las villas realengas de Álava. 1168-1332. Inx: Jornadas sobre cortes, juntas y parlamentos del Pueblo Vasco. Historia y presente. Cuadernos de Sección. Derecho (6). Eusko Ikaskuntza, pp. 231-240. ISBN 84-86240-88-3

Iglesia García, María Azucena de la (1989) Ramón Ortiz de Zárate y Pedro de Egaña: dos concepciones de las instituciones forales. Inx: Jornadas sobre cortes, juntas y parlamentos del Pueblo Vasco. Historia y presente. Cuadernos de Sección. Derecho (6). Eusko Ikaskuntza, pp. 271-278. ISBN 84-86240-88-3

Urzainqui Mina, Tomás (1989) Repercusión de la conquista de Navarra en el campo del derecho y sistema jurídico propio. Inx: 475 Aniversario conquista de Navarra: jornadas históricas. Cuadernos de Sección. Historia-Geografía (11). Eusko Ikaskuntza, Donostia-San Sebastián, pp. 37-58. ISBN 84-86240-89-1

Urzainqui Mina, Tomás (1989) Sistema jurídico y tribunales, en Navarra. Inx: El Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Cuadernos de Sección. Derecho (5). Eusko Ikaskuntza, pp. 53-62. ISBN 84-86240-78-6

Aguirre Gandarias, Sabino (1989) Tres documentos inéditos sobre las juntas de villas en la Bizkaia medieval. Inx: Jornadas sobre cortes, juntas y parlamentos del Pueblo Vasco. Historia y presente. Cuadernos de Sección. Derecho (6). Eusko Ikaskuntza, pp. 209-218. ISBN 84-86240-88-3

Díez De Salazar Fernández, Luis Miguel (1989) Una actuación de la junta general de Vergara de 1404. Cuadernos de Sección. Derecho (4). pp. 263-274. ISSN 0213-04-83

Floristán Imizcoz, Alfredo (1989) Yanguas y Miranda y su crítica a las cortes de Navarra. Inx: Jornadas sobre cortes, juntas y parlamentos del Pueblo Vasco. Historia y presente. Cuadernos de Sección. Derecho (6). Eusko Ikaskuntza, pp. 331-342. ISBN 84-86240-88-3

Beristain Ipiña, Antonio (1986) Contra la drogodependencia: en busca de algo mejor que la legislación actual. Revista Internacional de los Estudios Vascos = Nazioarteko Eusko Ikaskuntzen Aldizkaria = Revue Internationale des Etudes Basques (31). pp. 983-999. ISSN 0212-7016

Portillo Valdés, José María (1986) Francisco de Aranguren y Sobrado : en los orígenes intelectuales del fuerismo vasco. Cuadernos de Sección. Historia-Geografía (8). pp. 59-80. ISSN 0212-6397

Gallastegui, María del Carmen (1986) Un análisis económico de la ley de territorios históricos. Cuadernos de Sección. Ciencias Sociales y Económicas (1). Eusko Ikaskuntza, pp. 15-79. ISBN 84-86240-38-7

Larrañaga, Begoña de (1985) Abogados alaveses de los siglos XVIII y XIX. Cuadernos de Sección. Derecho (2). pp. 65-92. ISSN 0213-04-83

Larrañaga, Begoña de (1985) Abogados vizcaínos de los siglos XVIII y XIX. Cuadernos de Sección. Derecho (2). pp. 93-122. ISSN 0213-04-83

Quel López, F. Javier (1985) Apuntes sobre la política regional de la Comunidad Económica Europea. Cuadernos de Sección. Derecho (2). pp. 201-222. ISSN 0213-04-83

Pablo Contreras, Santiago de (1985) El estatuto alavés y la carta foral : dos proyectos autonómicos para Alava durante la Segunda República. Cuadernos de Sección. Historia-Geografía (6). pp. 75-102. ISSN 0212-6397

Barreda, Eduardo (1985) La costumbre en el derecho foral vizcaíno. Cuadernos de Sección. Derecho (2). pp. 55-64. ISSN 0213-04-83

Navajas Laporte, Álvaro (1985) La Diputación Foral de Guipúzcoa y el Derecho Civil años 1920-30. Cuadernos de Sección. Derecho (2). pp. 223-236. ISSN 0213-04-83

Beristain Ipiña, Antonio (1985) Los terrorismos en el País Vasco y en España. Cuadernos de Sección. Derecho (2). pp. 161-200. ISSN 0213-04-83

Orella Unzué, José Luis (1985) Orígenes históricos y raíces sociales de la merindad mayor de Castilla La Vieja. Cuadernos de Sección. Derecho (2). pp. 7-54. ISSN 0213-04-83

Gómez Rivero, Ricardo (1985) Pases o usos otorgados por la Diputación de Guipúzcoa desde 1741 a 1756. Cuadernos de Sección. Derecho (2). pp. 123-160. ISSN 0213-04-83

Gómez Rivero, Ricardo (1984) Análisis histórico-jurídico del pase foral en Guipúzcoa. Cuadernos de Sección. Derecho (1). pp. 55-74.

Navajas Laporte, Álvaro (1984) Aproximación a la historia de la formación del derecho territorial del País Vasco. Cuadernos de Sección. Derecho (1). pp. 17-32.

Orella Unzué, José Luis (1984) El derecho territorial guipuzcoano según las ordenanzas de 1583. Cuadernos de Sección. Derecho (1). pp. 33-54.

Díez De Salazar Fernández, Luis Miguel (1984) Régimen municipal en Guipúzcoa (S. XV-XVI). Cuadernos de Sección. Derecho (1). pp. 75-129.

Saint-Vincent, Bori de (1933) Fueros: (1837). Revista Internacional de los Estudios Vascos = Revue Internationale des Etudes Basques (24). pp. 488-492.

Mugartegui y Torres-Vildosola, Juan José de (1930) Lo que costó una misa nueva en Guizaburuaga. Revista Internacional de los Estudios Vascos = Revue Internationale des Etudes Basques (21). pp. 202-205.

Mugartegui y Torres-Vildosola, Juan José de (1928) Cómo se reclutaba en el siglo XVI, en nuestras costas, una tripulación para la pesca del bacalao en Terra-Nova. Revista Internacional de los Estudios Vascos = Revue Internationale des Etudes Basques (19). pp. 632-636.

ECHEGARAY CORTA, Bonifacio de (1927) Estudio jurídico de los contratos entre copropietarios, patrones, tripulantes y fogoneros. Inx: Asamblea de Pesca Marítima Vasca: San Sebastián 1925. Recopilación de trabajos. Eusko Ikaskuntza, Donostia-San Sebastián, pp. 441-448.

NO ESPECIFICADO (1927) Soluciones posibles de los conflictos originados por la pesca en los límites de las aguas jurisdiccionales de Francia y España. Inx: NO ESPECIFICADO, (ed.) Asamblea de Pesca Marítima Vasca: San Sebastián 1925. Recopilación de trabajos. Eusko Ikaskuntza, Donostia-San Sebastián, p. 253.

Echegaray Corta, Bonifacio de (1926) Recogiendo una alusión: por un perro que maté... Revista Internacional de los Estudios Vascos = Revue Internationale des Etudes Basques (17). pp. 413-415.

Echegaray Corta, Bonifacio de (1925) Significación jurídica de algunos ritos funerarios del País Vasco. Revista Internacional de los Estudios Vascos = Revue Internationale des Etudes Basques (16). pp. 94-118.

Echegaray Corta, Bonifacio de (1925) Significación jurídica de algunos ritos funerarios del País Vasco. Revista Internacional de los Estudios Vascos = Revue Internationale des Etudes Basques (16). pp. 184-222.

Echegaray Corta, Bonifacio de (1923) La vida civil y mercantil de los vascos a través de sus instituciones jurídicas. Revista Internacional de los Estudios Vascos = Revue Internationale des Etudes Basques (14). pp. 27-60.

Echegaray Corta, Bonifacio de (1922) La vida civil y mercantil de los vascos a través de sus instituciones jurídicas. Revista Internacional de los Estudios Vascos = Revue Internationale des Etudes Basques (13). pp. 273-336.

Echegaray Corta, Bonifacio de (1922) La vida civil y mercantil de los vascos a través de sus instituciones jurídicas. Revista Internacional de los Estudios Vascos = Revue Internationale des Etudes Basques (13). pp. 582-613.

Echegaray Corta, Carmelo de (1919) Derecho político vasco. Inx: Primer Congreso de Estudios Vascos: recopilación de los trabajos de dicha asamblea, celebrada en la Universidad de Oñate del 1 al 8 de septiembre de 1918, bajo el patrocinio de las Diputaciones Vascas. Congresos de Estudios Vascos (1). Eusko Ikaskuntza, Donostia-San Sebastián, pp. 65-66.

Chalbaud, Luis (1919) El derecho privado vasco. Inx: Primer Congreso de Estudios Vascos: recopilación de los trabajos de dicha asamblea, celebrada en la Universidad de Oñate del 1 al 8 de septiembre de 1918, bajo el patrocinio de las Diputaciones Vascas. Congresos de Estudios Vascos (1). Eusko Ikaskuntza, Donostia-San Sebastián, pp. 67-68.

Esta lista fue generada en Thu Aug 29 09:14:04 2013 CEST.